Hotel

 

Omschrijving van de gebruikte materialen